Algemene informatie

Praktijknaam: Natuurgeneeskundige Praktijk voor Leef- en leerproblemen Geertje’s Touch

log1

Ik ben aangesloten bij de beroepsverenigingen voor complementaire geneeswijzen VBAG en RBCZ/TCZ alsmede bij de SCAG, een geschillencommissie.

log2     log3    log4

U heeft een klacht. Wat nu?
Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met uw therapeut te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komt u er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt. Is het moeilijk uw onvrede onder woorden te brengen? Probeer het dan op te schrijven en leg deze notitie dan voor aan uw therapeut. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen.
Meestal lost een goed gesprek met uw therapeut uw onvrede of klacht op.

Als u er samen niet uitkomt
Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht te bespreken met uw therapeut, laat de situatie dit niet toe of komt u er samen niet uit? Dan kunt u gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met u wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht. Uw klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.
De klachtenfunctionaris is gratis en onafhankelijk.

INZET KLACHTENFUNCTIONARIS
Heeft u onvrede of een klacht? Neem dan contact op met de beroepsvereniging waarbij uw therapeut is aangesloten. Zij laten de klachtenfunctionaris vervolgens contact met u opnemen. Een therapeut die geregistreerd is bij de SCAG, is altijd lid van een beroepsvereniging. In de cliëntfolder vindt u de lijst met aangesloten beroepsverenigingen.
                                          
log7                   

Privacywet:

Binnen het kader van de nieuwe privacywet: er wordt voldaan aan de wettelijke eisen en worden geen persoonlijke gegevens met anderen gedeeld tenzij de cliënt zelf de toestemming verleent.