Kinder Dolfijn Energetica

Geïnspireerd door de kinderen van deze wereld heb ik, Hugo Asberg, deze serie Kinder Dolfijn Energetica in de Rode Zee gevraagd en gekregen van de wilde dolfijnen. Opnieuw was dit geen toevallige reis naar de dolfijnen. Na een lange tijd mocht ik de dolfijnen weer in grote getalen ontmoeten en met ze zwemmen, spelen, dansen en genieten.  En op de juiste dag waren de dolfijnen daar, een enorme pod! Volledig opgenomen in hun midden -een enorm ontroerende gebeurtenis- kreeg ik de nieuwe Kinder Dolfijn Energetica mee. Ik ben dankbaar dat deze prachtige 'dolfijndruppels' nu beschikbaar zijn voor al die kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De middelen zijn wederom heel precies beschreven door Mariet van Buuren in eenvoudige en duidelijke taal - ook voor kinderen!

Algemene informatie
Deze kinder dolfijn energetica ondersteunen de kinderen in hun ontwikkelingsprocessen. Daar waar de levensvreugde door ervaringen of fysieke problemen al heel vroeg geblokkeerd is geraakt helpen ze de kinderen in hun loslaatprocessen en ondersteunen om de blijheid terug in hun leven te kunnen ervaren.
De dolfijnen helpen om weer terug in het gevoel te komen om zo op een speelse manier de kinderen in hun creatieve krachten te zetten. Geborgenheid, veiligheid en bescherming zijn daarbij de sleutelwoorden.
Wat maakt deze Kinder Dolfijn Energetica nu anders dan de al bestaande energetische remedies? Het verschil zit m hierin:

"Zoals de kinderen zijn, zo zijn de druppels gemaakt".

Dit zinnetje kreeg ik aangereikt tijdens een van de dolfijn workshops in Panheel over de dolfijn energetica. Zo'n zinnetje dat blijft hangen. Ik moest er even over denken maar begreep het toen wel: Met de heldere intentie om energetische remedies van de dolfijnen te vragen -speciaal voor kinderen- ben ik in 2012 naar Egypte afgereisd. Het moment waarop ik de remedies mocht ontvangen was een door de dolfijnen uitgekozen moment: er kwamen opeens veel moederdolfijnen met hun kinderen onder ons zwemmen en zo creëerden zij dat magische en ontroerende moment.

Nr. 1

Kinder Dolfijn Energetica Nr. 1 Beschrijving
Deze energetica opent het hart zodat de liefde weer kan stromen. Het vertrouwen in jezelf wordt daarbij hersteld. Daardoor kan het kind weer bij zijn gevoel komen en kan de creativiteit weer gaan stromen. Vreugde, spelen en plezier kunnen weer beleefd worden. In deze tijd is dat soms moeilijker voor het kind door de kosmische invloed van deze tijd. Herstelt de energetische lijnen met de omgeving. Het kind is weer alert en voelt zich vrij en blij.


Voor de ouders / verzorgers

Deze kinder dolfijn energetica is een steun om de liefde naar hun kinderen te kunnen herstellen en de verbinding weer vanuit het hart te maken.

Voor het kind
Deze dolfijndruppels maken je weer blij zodat je plezier hebt en kunt lachen en spelen. Je houdt weer van jezelf en wij houden natuurlijk van jou!


Nr. 2

Kinder Dolfijn Energetica Nr.2 Beschrijving
Deze kinder dolfijn energetica is een steun voor kinderen die het geloof in zichzelf zijn kwijtgeraakt omdat er meer van hen wordt verwacht dan een kinderziel aankan. De benadering van kinderen (vanuit de zonnevlecht) gebeurt soms op een volwassen manier. Een kind kan blokkeren omdat het begrip op dit niveau nog niet voldoende is ontwikkeld. Deze energetica brengt het kind weer terug in zijn gevoel waardoor de intuïtie weer hersteld wordt en het kind geloof in zichzelf terug krijgt.

Voor de ouders / verzorgers
Wanneer het kind vanuit zijn intuïtie kan werken en geloof in zichzelf hersteld heeft, krijgt het weer vertrouwen in zijn omgeving en ontwikkelt zich tot een liefdevolle volwassene die respect heeft voor ieders proces in het leven.


Voor het kind

Deze dolfijndruppels helpen je zodat je gaat zien wat voor een slim kind je bent. Daardoor durf je weer leuke dingen te doen. De druppels geven je vertrouwen en daardoor vind je jezelf lief!

Nr. 3

Kinder Dolfijn Energetica Nr.3 Beschrijving
Vreugde, vreugde, vreugde. Deze kinder dolfijn energetica helpt om de creativiteit in het kind weer te laten stromen. Maakt helder zodat het kind duidelijker kan aangeven wat het wil en niet wil. Stimuleert om met een open geest en denkvermogen datgene wat het ontwikkelt aan te kunnen geven.
Deze energetica ondersteunt om de communicatie weer aan te durven gaan met zijn omgeving en dit te doen vanuit liefde. Onvoorwaardelijk. Daardoor ontstaat er weer een levendige verbinding tussen het kind en zijn omgeving.


Voor de ouders / verzorgers

Deze energetica helpt om de communicatie weer op gang te brengen en in te laten zien waardoor deze verstoord geraakt is. Door de transformatie van ervaringen vanuit het verleden kan het kind weer liefdevol zijn en dat op een onbaatzuchtige manier neerzetten.

Voor het kind

Deze dolfijndruppels helpen je om leuke dingen te bedenken en te maken. En dat je wat je leuk vindt ook durft te vertellen. Je wordt daardoor blij en vind jezelf een leuk kind!

Nr. 4

Kinder Dolfijn Energetica Nr.4 Beschrijving
Deze kinder dolfijn energetica harmoniseert de energieën die verstoord zijn geraakt omdat het kind onrechtvaardig is behandeld of men heeft geen mededogen met hem/haar gehad. Dit uit zich soms in boosheid (Yang) of in onmacht (Yin). Het kind kan zich vaak fel uiten en is boos of gaat zich juist terugtrekken en wordt introvert. Wanneer het kind met deze energetica werkt kan er een innerlijke balans ontstaan en kan het kind weer in zijn eigen kracht gaan staan. Deze energetica werkt op het basischakra, de miltchakra en de zonnevlechtchakra en zuivert deze chakra’s uit waardoor een kind vanuit het hart kan gaan werken en de liefde weer gaat stromen.

Voor de ouders / verzorgers

Deze kinder dolfijn energetica helpt om oude trauma’s en ervaringen los te laten en het onrecht los te laten dat daarmee gepaard gaat. Het kind zal steeds meer in evenwicht komen en het vertrouwen in zichzelf herstellen. Een hart-opener!

Voor het kind

Deze dolfijndruppels beschermen je en helpen je om rustig te worden zodat je kunt genieten van de dingen die je fijn vindt. Ze geven je kracht en maken je stoer en sterk!

Nr. 5

Kinder Dolfijn Energetica Nr.5 Beschrijving
Deze kinder dolfijn energetica helpt het kind om zichzelf te kunnen zijn in een tijd van drukte en beweging om zich heen. De energetica helpt om een bescherming om het kind te zetten wanneer het veel prikkels vanuit zijn omgeving oppakt. Dit kan voor disbalans zorgen omdat het kind nog geen onderscheid kan maken in welke prikkels van hemzelf zijn en welke van zijn omgeving. Door de energie af te schermen kan het kind weer volledig terugkomen bij zichzelf waardoor het zich vanuit zijn eigen energie en krachtveld kan ontwikkelen. De persoonlijkheid kan zich sneller en beter ontwikkelen.

Voor de ouders / verzorgers

Wanneer kinderen met deze energetica werken is het belangrijk dat ouders dat ook doen. Teveel prikkels vanuit de media, reclamewereld, electrosmog etc. kan een kind uit balans halen. Het is belangrijk dat er ook in zijn omgeving de nodige aanpassingen zijn en dat er rustmomenten zijn, eventueel met rustgevende muziek zodat het kind zijn eigen gevoelsleven en spiritualiteit op een liefdevolle manier kan ontwikkelen.

Voor het kind

Deze dolfijndruppels helpen je om je veilig te voelen waardoor je beter kunt spelen en plezier maken zonder afgeleid te worden.